Advokátska kancelária Mgr. Ivana Mazanca

Advokátska kancelária Mgr. Ivana Mazanca

0.0/5 hodnotení (0 volieb)

Advokátska kancelária Mgr. Ivana Mazanca poskytuje svojim klientom komplexné právne služby týkajúce sa právneho prostredia Slovenskej republiky a Českej republiky, ktoré zahŕňajú zastupovanie v sporných aj nesporných právnych veciach v rámci konania pred súdom vo všetkých stupňoch ako aj konaním pred rozhodcovským súdom. Neodmysliteľnou súčasťou poskytovania právnych služieb je právne poradenstvo v obchodných a občianskoprávnych vzťahoch zahrňujúce mimo iné aj spracovanie zmluvnej dokumentácie podľa individuálnych potrieb klienta.

Služby:

  • príprava zmluvnej dokumentácie a kontrola dokumentácie vytvorenej iným účastníkom zmluvného vzťahu
  • právne služby týkajúce sa nehnuteľností
  • úplný právny servis týkajúci sa pracovnoprávnych vzťahov
  • riešenie sporov mimosúdnou cestou
  • zastupovanie v súdnom konaní
  • zastupovanie v trestnom konaní

Právna poradňa

Zadajte svoje meno.
Zadajte mesto.
Zadajte PSČ.
Zadajte svoj email
Zadajte svoj telefón
Vložte Vašu správu pre nás
Neplatný Vstup
Ochrana:
opíšte ochranu

Špecifikácie

  • Adresa: Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, SR Valentinská 92/3, 110 00 Praha 1, ČR
  • Zľava: 10% resp. individuálna
  • Región: Slovenská republika Česká republika