AVLAS REALITY s.r.o.

AVLAS REALITY s.r.o.

5.0/5 rating 1 vote

AVLAS REALITY s.r.o. sa zaoberá výkupom nehnuteľností, aj zadlžených a sprostredkovaním predaja a prenájmu nehnuteľností. 

Naše motto: „Nemusíte byť najväčší, keď chcete byť najlepší.“

Kompletná starostlivosť pri predaji, kúpe, prenájme, alebo zámene nehnuteľností
od samého začiatku až po protokolárne odovzdanie do užívania

 • preverenie predávanej nehnuteľnosti
 • zabezpečenie všetkých potrebných podkladov od príslušných úradov
 • vlastná databáza klientov
 • spolupráca s financujúcimi bankami
 • nadštandardné poradenstvo, asistenčné služby na katastri nehnuteľností
 • vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
 • asistencia pri odovzdávaní nehnuteľnosti
 • vypracovanie preberacieho protokolu a prehlásenie energií na nového odberateľa
 • prieskum trhu a marketingová podpora predaja,
 • spolupráca s katastrom a financujúcou bankou pri predaji nehnuteľností
 • odovzdávanie nehnuteľností do užívania budúcich vlastníkov

Špecifikácie

 • Adresa: Konštantínova 6, 080 01 Prešov
 • Cashback: 30% z provízneho obratu
 • Región: Prešovský kraj