FORMAT-PM, s.r.o.

FORMAT-PM, s.r.o.

0.0/5 hodnotení (0 volieb)

Ťažisko výrobného programu spoločnosti tvoria dodávky stavieb bytových domov, občianskej vybavenosti, priemyselných a inžinierskych stavieb,  pozemných komunikácií, infraštruktúry, rekonštrukcie a prestavby objektov, zatepľovanie stavieb. Naša stavebná firma má zastúpenú komplexnú štruktúru profesií hlavnej stavebnej výroby a rozhodujúce remeselné kapacity. Materiálno-technické podmienky našej spoločnosti a skúsenosti odborne vyškolených pracovníkov dávajú záruky kvalifikovanej a kvalitnej realizácie stavebnomontážnych prác a garancie na stavebnú dodávku. Vzhľadom k neustále sa zvyšujúcim nárokom zákazníkov na systém riadenia a efektívnej realizácie pracuje spoločnosť FORMAT-PM, s.r.o.  podľa medzinárodných noriem:

Systém manažérstva kvality

 • STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008

Systém enviromentálneho manažérstva

 • STN EN ISO 14001:2005 / ISO 14000:2004

Systém manažérstva ochrany zrdavia a bezpečnosti pri práci (BOZP)

 • OHSAS 18001:2007

Práce väčšieho rozsahu v generálnej dodávke:

 • výstavba polyfunkčných domov
 • výstavba obchodných centier
 • výstavba priemyselných budov
 • výstavba logistických centier

Práce menšieho rozsahu:

 • strojové a výkopové práce
 • úpravy spevnených plôch a terénov
 • búracie a demolačné práce
 • vykonávanie kompletných stavieb na kľúč
 • rekonštrukcie a modernizácie stavieb a ich opráv
 • montáže obkladov a dlažieb
 • zatepľovanie stavieb

Objem týchto stavebných činností vykonávame v celej výrobnej náplni technickej náročnosti a rozsahu stavieb. Túto činnosť poskytujeme v celej sortimentnej skladbe špecializovaných odborov HSV a PSV podľa etáp stavby.

Špecifikácie

 • Adresa: Priemyselna 3767, 08501 Bardejov
 • Cashback: 30 % z provízneho obratu
 • Zľava: individuálne podľa finálneho rozpočtu
 • Región: SR,CZ,PL,DE - Európa