Lamark video

Lamark video

0.0/5 hodnotení (0 volieb)

Pracujem v oblasti video produkcie už viac ako 8 rokov, aj ako samostatne fungujúci kameraman na svadbách a pri tvorbe rôznych videoklipov. Presnejšie ide o tvorbu firemných, či športových video vizitiek aj napríklad promo videí umelcov, za účelom propagácie ich ponúkaných služieb a produktov. Pri práci s videom sa snažím využiť svoje kreatívne schopnosti i skúsenosti, a dbať na kvalitu, aj splnenie požiadaviek.

Ďalšiu tvorbu nájdete na https://vimeo.com/lamarkvideo a https://vimeo.com/phantomproduction

Špecifikácie

  • Adresa: Sabinovská 1, 080 01 Prešov
  • Cashback: 30 % z provízneho obratu
  • Zľava: individuálna (podľa druhu videa), priemerne 10%
  • Región: Prešov a okolie